سلام

این بار یاد میگیرید که چگونه کاغذی بسازید که دورش سوخته است.امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید.

 یک فایل جدید به عرض 200px و ارتفاع 300px باز کنید .رنگ فورگراند را برابر #C69C6D و رنگ بکگراند را #C7B29A قرار دهید.یک لایه جدید بسازید و با ابزار Rectanglar Marquee یک مستطیل در شکل ایجاد کنید و بروید به Filter>Render>Clouds .میبینید که ابرها بطور واضح مشخص نیستند.این بدلیل اینست که رنگهای bg و fg به هم خیلی نزدیکند.برای اینکه ابرها را آشکارتر کنید به Image>Adjustment>Equalize بروید و گزینه Equalize selected area only را انتخاب کرده ok کنید.حالا ابرها واضحترند اما همانطور که ملاحظه میکنید تصویر مثل یک نقاشی آبرنگیست و طبیعی نیست .برای اینکه تصویر را به واقعیت نزدیکتر کنید در پالت لایه ها روی lock transparent pixels یکبار کلیک کنید و سپس بروید به Filter>Blur>Guassion Blur و مقدار 8 به آن بدهید.دوباره به پالت لایه ها برگردید و با کلیک بر روی آنرا غیر فعال کنید.حالا برای اینکه رنگ مورد نظر را به تصویر اعمال کنید کلیدهای Ctrl+U را فشار دهید تا پنجره Hue/Saturation باز شود .در این پنجره به saturation مقدار 60- و به lightness مقدار 40 بدهید. "توجه کنید که گزینه Colorize فعال نباشد."حالا برای اینکه تصویر را از حالت صافی و صیقلی بودن خارج کنید به Filter>Noise>Add noise بروید و گزینه Guassion و monochromic را فعال کنید و به آن مقدار 2 بدهید . تا اینجای کار شکلتان باید چیزی تقریبا شبیه به این باشد:

خوب حالا کمی کاغذ را کج کنید تا طبیعی تر شود. پس اول کلیدهای Ctrl+D را فشار دهید تا از انتخاب خارج شود بعد به Filter>Distort>Shear بروید و چیزی مثل شکل زیر درست کنید:

 بعد از کج کردن نوبت اینست که به دور کاغذ حالت پارگی بدهید. روی لایه layer 1 درحالیکه کلید Ctrl را نگهدشته اید کلیک کنید تا دور شکل انتخاب شود.به پالت channels بروید و روی کلیک کنید.channel تازه ایجاد شده Alfa 1 را با کلیک بر روی آن انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl+D را فشار دهید.بروید به Filter>Pixelate>Crystalize و به آن مقدار 3 بدهید. کلید Ctrl را نگهدارید و روی Alpha 1 Channel کلیک کنید سپس به پالت لایه ها برگردید و روی علامت Add layer mask کلیک کنید .شکل شما تا اینجا مانند شکل زیر است:

حالا وقت اینست که لبه کارتان را بسوزانید! روی لایه layer 1 دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده به drop shadow بروید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد کنید به Inner Glow بروید :

شکل ما کامل است ولی اگر میخواهید روی آن چیزی بنویسید با ابزار Type متن خود را بنویسید.سپس روی لایه متن دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده مقدار Fill Opacity را برابر 0 (صفر) قرار دهید. بعد بروید به Color Overlay :

    پایان

   

PS Tutorials